Odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Adresat:

Robert Tytko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Robert Tytko R-TRONIK” w Krakowie (30-207) przy ul. Jacka Malczewskiego nr 47A lok. 15

telefon: 601-543-911

e-mail: sklep@czujniki-smogu.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następujących Produktów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy oraz odbioru Produktu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko Konsumenta

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres Konsumenta

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis Konsumenta – tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

…………………………………….

Data

…………………………………….