Jakość powietrza – co to PM10, PM2.5, benzopiren, NO2

Udostępnij proszę swoim znajomym.

Jakość powietrza – czy masz nawyk sprawdzania odczytów w swoim mieście lub mieszkaniu?

Czy wiesz co oznaczają terminy: pył zawieszony PM10 oraz PM2.5, benzopiren oraz dwutlenek azotu?

Czy masz świadomość wpływu smogu na nasze życie oraz organizm?

Przybliżymy Ci najbardziej szkodliwe składniki smogu. Dodatkowo zaproponujemy najlepsze rozwiązania, które uwolnią Cię od smogu przynajmniej w domu. 

 

!Bycie świadomym daje realną zmianę swoich nawyków, poprawę jakości życia i swojego otoczenia. 

 

 Małe, ale sukcesywne kroczki przybliżą Cię do znacznej poprawy jakości powietrza w swoim domu. Trzeba tylko chcieć! 

 

Pył zawieszony PM10:

Jest mieszaniną cząstek stałych, głównie toksycznych. Średnica cząstki jest mniejsza niż 10 mikrometrów.

Średnica tych cząstek jest 5 razy mniejsza niż grubość włosa ludzkiego!

Cząstki PM10 głównie docierają do górnych dróg oddechowych oraz płuc.

 

Pył zawieszony PM2.5:

Jest mieszaniną cząstek stałych. Głównie substancji toksycznych. Średnica cząstki jest mniejsza niż 2,5 mikrometra.

W porównaniu do pyłu PM10 mamy więc już 4 razy mniejsze cząsteczki!

PM2.5 jest znacznie bardziej szkodliwy niż PM10. Pył PM2.5 przenika do naszej krwi.

 

Pyły zawieszone PM10, PM2.5 i PM1 są bezpośrednio związane ze spalaniem węgla w domowych kotłach centralnego ogrzewania (tzw. niska emisja). Cząsteczki pyłów zawieszonych zawierają różne substancje toksyczne takie jak:  arsen, nikiel, kadm, ołów, dioksyny, furany.

W szczególności zawierają wysoko rakotwórczy benzopiren oraz inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. 

 

Jakość powietrza w Polsce

 

Benzopiren:

Benzopiren jest związkiem chemicznym, należącym do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Głównym źródłem benzopirenu jest niska emisja. Spalanie paliw kopalnych oraz odpadów (szczególnie plastikowych i gumowych) w przydomowych piecach.

Jest związkiem wyjątkowo niebezpiecznym i wyjątkowo szkodliwym dla naszego organizmu.

Posiada charakter rakotwórczy, wykazujący zdolność do kumulowania się w organizmie.

  • Norma benzopirenu w Polsce:

Poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego: 1 ng/m3

 

Dwutlenek azotu (NO2):

Dwutlenek azotu to silnie toksyczny gaz o ostrym zapachu. Substancja oddziaływuje szkodliwie na zdrowie ludzkie oraz roślinność.

Głównym źródłem emisji dwutlenku azotu jest transport drogowy. Największe zanieczyszczenie powietrza dominuje w dużych miastach.

Stężenie dwutlenku azotu jest największe w pobliżu ruchliwych ulic o dużym natężeniu samochodów (spaliny samochodowe).

Zwiększoną emisję tlenków azotu powodują pojazdy wyposażone w silnik Diesla. Niestety ostatnio coraz bardziej popularne w Polsce na skutek zwiększonego importu z krajów europy zachodniej.

 

jakość powietrza tlenki azotu

 

Dolegliwości spowodowane dwutlenkiem azotu (NO2):

  • zwiększone ryzyko infekcji układu oddechowego
  • podrażnienie dróg oddechowych
  • obniżenie odporności organizmu
  • zwiększone ryzyko infekcji płuc
  • zaostrzenie objawów chorobowych u astmatyków
  • choroby spojówek

 

ZOBACZ najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce w zakresie PM10 za rok 2017.

 

Jakość powietrza w Polsce

Źródło: NIK – raport o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami (11.09.2018)

 

Oczyszczacz powietrza w domu oczyści powietrze ze smogu oraz szkodliwych lotnych związków organicznych.

Zainwestuj 500+ w zdrowie dziecka | Winix Zero Pro

 

Lotne związki organiczne w mieszkaniu. Sprawdzaj regularnie jakość powietrza. Związki TVOC są szkodliwe!

Lotne związki organiczne – LZO, VOC, TVOC

 

Zobacz także:

Czujnik smogu PM2.5 PM10 | SDL607 | Czujnik jakości powietrza | Miernik smogu

 

Laser Egg 2 | Kaiterra | Czujnik PM2.5 | Czujnik jakości powietrza

 

Laser Egg 2+ | Pomiar VOC | Czujnik jakości powietrza PM2.5 | WiFi

 

Może Cię również zainteresować:

 

Udostępnij proszę swoim znajomym.