Ogromne zanieczyszczenie powietrza w polskich miastach

Udostępnij proszę swoim znajomym.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce ujęte w raporcie jest ogromne. Liczby nie kłamią. 

Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała raport “Jakość powietrza w Europie – 2018”.

Jako Polska nie mamy się czym chwalić, ponieważ dane prezentowane w raporcie są po prostu dramatyczne!

 

Polskie miasta są w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast w całej Unii Europejskiej.

 

PM10 w Polsce

Polska lokomotywą zanieczyszczeń powietrza w Europie.

 

19 miast leżących w Polsce mieści się w grupie 20 miast skażonych w największym stopniu rakotwórczym benzopirenem.

Europejska Agencja Środowiska przeanalizowała dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza za rok 2016.
Zostało przeanalizowanych około 2,5 tys. miast z całej Unii Europejskiej. Analizowano dane pomiarowe w szerokim zakresie: pył zawieszony PM2.5 i PM10, rakotwórczy benzo(a)piren, tlenki azotu, związki siarki i ozonu. Można powiedzieć, że dane przedstawiają nam kompleksowo stan jakości powietrza w całej Europie.

W kategorii najbardziej zanieczyszczonych miast benzo(a)pirenem wypadliśmy fatalnie – 19 miast z 20 najbardziej zatrutych miast leży w Polsce!

 

Przypominam, że benzo(a)piren jest najbardziej toksycznym składnikiem smogu. Może powodować nowotwory, upośledzać szczególnie młode organizmy dzieci oraz działać toksycznie na płód.

 

Piece i kotły ( niska emisja) są największymi trucicielami, emitują najwięcej tej rakotwórczej toksycznej substancji. Samochody emitują tlenki azotu, szczególnie pojazdy typu diesel.

Według Światowej Organizacji Zdrowia średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu (BaP) nie powinno przekraczać 1 nanograma na metr sześcienny.

 

Poziomy benzo(a)pirenu (BaP) w wybranych miastach w Polsce:

Pierwsze miejsce ( rekordzista): NOWA RUDA – norma przekroczona 18-krotnie
Drugie miejsce: Tomaszów Mazowiecki – norma przekroczona 15-krotnie
Trzecie miejsce: Rybnik – 13-krotne przekroczenie

Jeszcze raz przypominam, że są to wyniki stężeń silnie toksycznego benzo(a)pirenu. Silnie rakotwórczej substancji!

Tomaszów Mazowiecki oraz Rybnik również mają wysokie stężenia pyłów PM2.5 i PM10 – wystarczy regularnie sprawdzać jakość powietrza by zobaczyć, że przekroczenia w tych miastach są duże.

O Rybniku pisałem w swoim poprzednim wpisie: Smog w Rybniku – wpływ i skutki smogu

Można zobaczyć w Rybniku wykresy PM10 i PM2.5 z miesiąca października, gdzie sezon smogowy jeszcze się nie zaczął na dobre.

 

Pyły zawieszone: PM2.5 i PM10 (główny składnik smogu)  – tutaj również fatalnie!

Emisja pyłu zawieszonego PM2.5 – wśród 10 miast z najwyższym poziomem pyłu PM2.5 spory odsetek znowu znajduje się w Polsce ( 6 miast).  Norma dla pyłu PM2.5 wynosi 25 mikrogramów na metr sześcienny.

Emisja pyłu zawieszonego PM10 – wśród najbardziej zanieczyszczonych miast w całej Europie, aż 27 miast leży w Polsce! Norma dla pyłu PM10 wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny.

 

Wnioski:

Smog zabija. Jest cichym zabójcą. Czy mamy wpływ na smog? Tak mamy i to ogromny, wystarczy spojrzeć na te dane. Co roku jest jeszcze gorzej, a nie lepiej.

 

Przeczytaj także:

 

Zobacz także:

Czujnik smogu PM2.5 PM10 | SDL607 | Czujnik jakości powietrza | Miernik smogu

 

Udostępnij proszę swoim znajomym.