Dlaczego jakość powietrza jest dla nas taka ważna?

Udostępnij proszę swoim znajomym.

Jakość powietrza, smog w Polsce. 

W ciągu ostatniego roku poruszany jest wielokrotnie i odmieniany praktycznie we wszystkich przypadkach. Nie jest to jednak temat świeży, bo istnieje realnie od dawna. Niestety świadomość społeczeństwa na ten temat jest wciąż niska, nie raz zatrważająca. Problem nie dotyczy tylko Krakowa i Małopolski, ale praktycznie terenu całej Polski. Najbardziej zagrożonym terenem jest południowa Polska.

 

Głównym powodem niskiej emisji pyłów zawieszonych w Polsce są w większości gospodarstwa domowe opalane paliwami stałymi.

 

Dodatkowymi czynnikami powstawania substancji szkodliwych ułatwiającym powstawanie nowotworów jest spalanie w piecach śmieci różnego rodzaju – niestety pomysłowość ludzka w tym przypadku potrafi przejść wszystkie granice.

W Polsce w wyniku chorób lub powikłań spowodowanych przez smog umiera rocznie ok. 45 tysięcy osób, natomiast w całej Europie liczba jest znacznie wyższa i wynosi ponad 400 tys. osób.

 

Liczby są zatrważające!

 Skala problemu już w tym momencie jest bardzo poważna, a w niedalekiej przyszłości problem smogu się jeszcze nasili, ponieważ zmiany w prawie i mentalności społecznej idą zdecydowanie zbyt wolno. 

Zanieczyszczenie powietrza najbardziej dokucza nam w okresie jesienno-zimowym. W okresie zimowym utrzymuje się na najwyższych poziomach.

 

Dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i tak są znacznie zawyżone w stosunku do państw Europy Zachodniej.

 

Nie ma zresztą poziomu bezpiecznego, ponieważ nawet jak jest stosunkowo niski to i tak wdychamy go w długim czasie powodując tym samym uszczerbek na naszym zdrowiu.
Niestety normy-normami a życie-życiem, czyli sami musimy postarać się przynajmniej zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie we własnym zakresie na miarę swoich możliwości.

 


Absolutnie pierwszą rzeczą w naszych staraniach musi zaistnieć świadomość problemu.


 

Zanieczyszczenie powietrza jest poważnym problemem! Jak się chronić przed smogiem?

 

  • zakup profesjonalnej maski przeciwsmogowej

  • zakup oczyszczacza powietrza do domu, zakładu pracy, przedszkola, szkoły, ponieważ tam przebywamy najdłużej.

  • wyposażyć się w przenośny miernik smogowy mierzący zawartość pyłu zawieszonego PM2.5 oraz PM10. Dlaczego przenośny? Ponieważ można go zabrać wszędzie ze sobą, może mierzyć w domu, zakładzie pracy, szkole, na wyjeździe w nasze ulubione miejsca. Nie jesteśmy uzależnieni od pomiarów wojewódzkich stacji monitorowania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), które tak naprawdę są zlokalizowane wyłącznie w największych miastach. W małych miasteczkach i wsiach jesteśmy wyłącznie zdani na siebie, ponieważ gminy nie prowadzą realnych działań w tym zakresie tłumacząc się jak zwykle brakiem funduszy.

Najbardziej szkodliwe składniki smogu to pyły zawieszone (PM2,5 i PM10) oraz te najdrobniejsze PM1 (cząsteczki poniżej 1 mikrona), tlenki azotu, dwutlenek siarki, benzopiren i metale ciężkie.

 

Dlaczego warto bardziej kontrolować poziom pyłu zawieszonego PM2.5?

 

Dlatego, ponieważ pył PM2.5 oraz mniejsze cząsteczki przenikają do naszej krwi i są transportowane po całym naszym organizmie powodując problemy krążeniowe oraz pulmonologiczne.

 

Niestety zanieczyszczone powietrze jest szkodliwe dla każdego z nas!

 

Nie tylko dla alergików oraz astmatyków. Dla zdrowego człowieka w dłuższej perspektywie wdychanie zanieczyszczonego powietrza będzie powodować degradację jego zdrowia a problemy, które kiedyś były mu obce staną się realne i niestety namacalne.

 

Kontroluj jakość powietrza w domu jak również na zewnątrz:

Czujnik smogu PM2.5 PM10 | SDL607 | Czujnik jakości powietrza

Laser Egg 2 | Kaiterra | Czujnik PM2.5 | Czujnik jakości powietrza

 

Lotne związki organiczne (TVOC) w domu:  

Lotne związki organiczne – LZO, VOC, TVOC

Udostępnij proszę swoim znajomym.